KEOP-2012-5.5.0/A (Épületenergetikai fejlesztés)

 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
KEOP-2012-5.5.0/A

 

Jelen konstrukció keretében kombinált, azaz megújuló energiák felhasználására és épületenergetikai fejlesztések javítására irányuló projekttípusokat együttesen tartalmazó projektek nem támogathatóak.

Támogatható tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén, azaz:

a) utólagos külső hőszigetelés,
b) külső nyílászáró-csere/korszerűsítés,
c) hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése.

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

a) hőtermelők cseréje,
b) automatikus központi szabályozások kiépítése,
c) fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése,
d)hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
e) kis léptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése
f) hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
g) gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
h) a hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
i) távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
A fenti I.; II.; III.; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.
IV. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A támogatás maximális mértéke

 • Vállalkozások, nonprofit szervezetek: 60%
 • Költségvetési szervek és intézményeik /közoktatási intézmények, önkormányzati közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek: 85%
 • Állami közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek: 100%
 • Előleg igénylésének mértéke: 25%
A projekt előkészítő és megvalósítási szakaszában egyaránt szükséges a következő szakmai közreműködés biztosítása:
 • általános menedzsment feladatok ellátása
 • jogi szakértő
 • műszaki szakértő
 • pénzügyi tanácsadó
 • közbeszerzési szakértő
 • energetikai veszteségfeltáró vizsgálatokhoz szükséges felmérés;
 • energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok összefoglalója c. dokumentum;
 • 7/2006. (V.24) TNM rendelet szerint elvégzett számítás a fejlesztés előtti és a tervezett
 • állapotra vonatkozóan
 • épületenergetikai tanúsítvány a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan
 • záró auditori nyilatkozat
 • terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok
 • hatástanulmány, hatásvizsgálat
 • tervellenőr
 • elvi engedélyes tervek
 • építési engedélyes tervek
 • kiviteli tervek, vagy tenderterv
 • műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással)
 • műszaki beavatkozási terv

 

TÁMOGATÁS,FEJLESZTÉS,MEGÚJULÁS

      MERCATOR CONSULTING KFT.

           Hitelkérelem készítés;

          Pályázati dokumentáció;

           Előrehaladási jelentés;

             Kifizetési kérelem;