NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZAT
DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉREú
"Trafik pályázat"
 
Jogszabályi háttér: 
  • A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban „Fdvtv.”), összhangban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (továbbiakban „Kt.”) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban „Nvtv.”) rendelkezéseivel meghatározza a dohány-kiskereskedelmi jog gyakorlásának koncesszió útján történő átengedésének feltételeit.
  • A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.
  • Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat eredményeként megkötött koncessziós szerződés rendelkezései által biztosított jogosultság (továbbiakban„dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság”) alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély birtokában végezhető.
A koncesszió tárgya:
  • Dohánytermékek kiskereskedelme: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat. Vagyis:
A pályázatban való részvétel személyi feltétele
  • Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek. Pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió-köteles tevékenységet.
A választható működési forma: 
  • Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági társaság folytathat, amelyben a nyertes pályázó tagként korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért 
 A koncessziós díj:

Kategória/lakosság

Koncessziós díj (nettó Ft)/db/év

2.000 fő/település

100.000

2.000-10.000 fő/település 

160.000

10.000 fő/település feletti

200.000

Budapest, MJV, megyeszékhely

240.000

 

A pályázat leadásának határideje: 2013. február 13.

TÁMOGATÁS,FEJLESZTÉS,MEGÚJULÁS

      MERCATOR CONSULTING KFT.

           Hitelkérelem készítés;

          Pályázati dokumentáció;

           Előrehaladási jelentés;

             Kifizetési kérelem;