Komplex technológia fejlesztés

Pályázat címe:

Komplex vállalati technológia-fejlesztés

mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Pályázat kódszáma:

GOP-2011-2.1.1/B

Támogatás összege:

minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft, akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai esetében maximum 250 m Ft

Támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség

a)      40%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében,

b)     50%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyek érvényes (le nem járt  határidejű) akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai;

c)      40%-a a Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Közép-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén;

d)     40%-a középvállalkozások esetében, amelyek érvényes (le nem járt határidejű) akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai, amennyiben a projekt megvalósításának helyszíne a Nyugat-Dunántúli régió;

e)      30%-a a Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Nyugat- Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén.

Pályázók köre:

a)      kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b)     kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

c)      SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

d)     szövetkezetek

Pályázóra vonatkozó feltételek:

a)      az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő

b)     legalább 2 lezárt, teljes üzleti év

Támogatható tevékenységek köre:

a)    Eszközbeszerzés,

b)    Infrastrukturális és ingatlan beruházás,

c)     Információs technológiafejlesztés,

d)    Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%),

e)     Piacra jutás (max. 5%),

f)      Vállalati HR fejlesztés (max. 5%),

g)    Tanácsadás igénybevétele (max. 5%),

h)    Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (max. 5%)

Önállóan csak a) és c) tevékenység támogatható, a többi csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.

Benyújtás határideje:

2013. február 28.

 

TÁMOGATÁS,FEJLESZTÉS,MEGÚJULÁS

      MERCATOR CONSULTING KFT.

           Hitelkérelem készítés;

          Pályázati dokumentáció;

           Előrehaladási jelentés;

             Kifizetési kérelem;